Głębokość żagli
Typy żagli regatowych charakteryzują się dostosowaniem do różnych warunków wiatrowych i lodowych. Podstawowym parametrem różniącym żagle jest ich głębokość. Porównanie rzeczywistej głębokości żagli wyrażonej w % (przyjęto, że 100% ma żagiel Vector STANDARD) przedstawia tabela poniżej:
Żagiel
Głębokość
Vector MAX+
125 %
Vector MAX
112 %
Vector STANDARD
100 %
Vector SUPER+
91 %
Vector SUPER
79 %
Vector FLAT+
69 %
Vector FLAT
57 %
Vector Opti-MAX
125 %
Vector Opti-STANDARD
100 %
Vector Opti-SUPER
75 %
 

Żagle Vector CRUISING i Vector Opti-CRUISING mają głębokość 100%, czyli są wersjami STANDARD w zakresie parametrów profili.

FLAT
FLAT+
SUPER
SUPER+
STANDARD
MAX
MAX+
100%
Opti-SUPER
Opti-STANDARD
Opti-MAX